Produkter og tjenester produkter produksjonsprosess gjenvinning

GJENVINNING
Hellik Teigen AS har i alle år vært en pådriver for ny teknologi for å effektivisere arbeidet og sikre en best mulig gjenvinningsgrad til glede for samfunnet og miljøet. Norges første fragmenteringsanlegg ble etablert i Hokksund allerede i 1977 og var en viktig satsing i forbindelse med innføringen av vrakpantordningen for biler. Siden har vi løpende investert i ny teknologi for fortsatt å være blant bransjelederne. Gjenvinningstrenden er sterkt økende og prosessen foregår stadig hurtigere. I dagens samfunn er råvarer en knapphet, og energibesparelsen ved å gjenvinne jern og metaller fremfor å benytte jomfruelige materialer er betydelig. Samfunnets forbruk stiger drastisk og fremtvinger løsninger på nye utfordringer. Hellik Teigen gruppen har spesialisert seg på gjenvinning av alle typer skrapmetall, og ønsker å være den foretrukne samarbeidspartner for næringslivet, offentlig sektor og privatpersoner innenfor vårt spesialfelt.

PRODUKSJONSPROSESS
Selskapet har i dag bl.a. tre komplette fragmenteringsanlegg og to store stasjonære skrapjernsakser, samt flere avanserte sorteringsanlegg. Skrapjern og metaller som kommer til våre anlegg sorteres, klippes eller presses. Sammensatte metallfraksjoner blir behandlet i et fragmenteringsanlegg som knuser materialet og skiller varen i magnetiske metaller (stål) og ikke-magnetiske metaller (aluminium, kobber etc.). Den ikke-magnetiske fraksjonen blir videre behandlet i våre sorteringsanlegg hvor metallene utsorteres til renere metallprodukter. I tillegg skilles ut en restfraksjon som leveres til energigjenvinning. Vi jobber kontinuerlig med å sikre en optimal gjenvinningsgrad. Sluttproduktene våre i form av jern og metaller blir levert til smelteverk i Europa og Asia. Vi legger mye jobb i at våre sluttprodukter til enhver tid skal holde en kvalitet som gjør oss til en etterspurt og prioritert leverandør hos våre avtagere.

Hellik Teigen AS har en sunn økonomi som gjør oss i stand til å gjennomføre løpende investeringer for å sikre at våre anlegg til enhver tid og inn i fremtiden fortsatt skal være bransjeledende innenfor produksjonseffektivitet, nyskapning og sikkerhet for miljø og personell.

PRODUKTER OG LEVERANDØRER
Våre leverandører er alt fra landets største industriforetak og offentlig sektor, til mindre virksomheter og privatpersoner. Ved våre anlegg kjøper vi alle typer jern og metaller. Dette består av bl.a. skrapjern, kobber, aluminium, messing, bly, sink, nikkellegeringer og kabel. Det mange vil karakterisere som «skrap» blir altså transportert til oss, hvor det deretter blir sortert og bearbeidet om til et verdifullt sekundært råstoff ved hjelp av moderne teknologi og våre ansattes erfaring og kompetanse. Vi er også en stor aktør innen innsamling og behandling av elektrisk- og elektronisk avfall (EE-avfall), herunder store transformatorer, elektriske motorer etc. Hellik Teigen AS er godkjent behandlingsanlegg for RENAS.

Vi har tillatelse fra Statens Jernbanetilsyn for drift av doble sidespor ved vårt anlegg i Hokksund, og har omfattende erfaring med dekommisjonering av skinnegående materiell. Våre anlegg på vestlandet har kapasitet og kompetanse til å hugge større offshorekonstruksjoner.

Vår målsetting er å tilby markedets beste løsninger for våre kunder og samarbeidspartnere i form av riktige priser, effektive logistikkløsninger og god service. Vi er store nok til å håndtere de største oppdragene i landet, og små nok til at kunder og samarbeidspartnere skal oppleve god personlig service. At alt vi gjør baserer seg på "best practice" og holder høyeste standard hva gjelder kvalitet og sikkerhet for personell og miljø, er en selvfølge.

© Hellik Teigen gruppen 2012
Hellik Teigen AS, Postboks 2, 3301 Hokksund, T: 32 25 27 00, F: 32 25 27 01, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.